Obsah

   
Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ  
Vedúca jedálne: Monika Póčová
Kontakt: 036/7593171