Obsah

31.10.2017

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia Kisújfalusi Úrbéres Társaság - Urbársky spolok Nová Vieska p. s.

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia Kisújfalusi Úrbéres Társaság - Urbársky spolok Nová Vieska p. s.,

Detail

17.10.2017

Pozvánka na slávnostný večierok dôchodcov

Srdečne pozývame všetkých našich dôchodcov na stretnutie pri príležitosti oslavy „Dňa úcty k starším“.

Detail

07.09.2017

Pozvánka na Oberačkové slávnosti a Festival miestnych výrobkov

Pozvánka na Oberačkové slávnosti a Festival miestnych výrobkov

Detail

31.07.2017

Rozpis zberu separovaného a domového odpadu - II. polrok 2017

Rozpis zberu separovaného a domového odpadu - II. polrok 2017

Detail

26.07.2017

Pozvánka na divadelné predstavenie "Két Lotti"

Pozvánka na divadelné predstavenie "Két Lotti"

Detail