Obsah

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Vieska na II. polrok 2017

Vyvesené: 5. 6. 2017

Dátum zvesenia: 21. 6. 2017

Späť