Obsah

Späť

Uverejnenie výsledkov volieb VÚC

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja - tu

Vyvesené: 9. 11. 2017

Dátum zvesenia: 25. 11. 2017

Späť