Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

 

R O Z H O D N U T I E  PREDSEDU  NÁRODNEJ  RADY  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča tu

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec@novavieska.sk

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 na úrovni obce

 

Vyvesené: 29. 6. 2017

Dátum zvesenia: 10. 11. 2017

Späť