Obsah

Späť

Záverečný účet Obce Nová Vieska za rok 2016

Vyvesené: 1. 4. 2017

Dátum zvesenia: 17. 4. 2017

Späť