Obsah

Späť

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a pre voľby do zastupiteľstva podľa volebných obvodov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva podľa volebných obvodov:

Obec Nová Vieska zverejňuje podľa § 141 ods. 3 a § 146 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zákonnej lehote informáciu – Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva podľa volebných obvodov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - obvod 1.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - obvod 2.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - obvod 3.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - obvod 4.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - obvod 5.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - obvod 6.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - obvod 7.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - obvod 8.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu:

Obec Nová Vieska zverejňuje podľa § 141 ods. 3 a § 146 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zákonnej lehote informáciu – zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Vyvesené: 10. 10. 2017

Dátum zvesenia: 30. 11. 2017

Späť