Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

2015

VZNO č.9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

sk_2016-01-11_14-12-03_9_2015_omiestnych-daniach_2016.pdf Stiahnuté: 55x

VZNO č.10/2015 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov

sk_2016-01-11_14-12-46_10_2015-vzn-obce-nova-vieska-vzn-volebne-plagaty.pdf Stiahnuté: 54x

2014

VZNO 1/2014

VZNO1-2014 o trhovom por..doc Stiahnuté: 22x

VZN 2/2014 o miestnych daniach

sk_2015-02-16_15-37-09_vzno-22014dane_1.pdf Stiahnuté: 44x

2013

VZNO 11/2013

VZNO 11-2013- TKO.doc Stiahnuté: 26x

VZNO 10/2013

VZNO 10-2013- Dane.doc Stiahnuté: 23x

VZNO 9/2013

VZNO 9-2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska.doc Stiahnuté: 26x

VZNO 3/2013

VZNo 3-2013 čas predaja.doc Stiahnuté: 17x

VZNO 2/2013

022013 VZNO povodne.doc Stiahnuté: 23x

VZNO 1/2013

VZNO 012013 Ochrana vody.doc Stiahnuté: 33x

VZNO 8/2013 o zrušení

VZNO 8-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 24x

VZNO 7/2013 o zrušení

VZNO 7-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 17x

VZNO 6/2013 o zrušení

VZNO 6-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 28x

VZNO 5/2013 o zrušení

VZNO 5-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 26x

VZNO 4/2013 o zrušení

VZNO 4-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 24x

2012

VZNO 1/2012

sk_2013-01-29_14-01-30_1-2012-vzno.pdf Stiahnuté: 41x

2011

VZNO 1-2011 o zbere a preprave TKO

sk_2012-05-30_09-58-33_vzno-1-2011-o-zbere,-preprave-tko.pdf Stiahnuté: 46x

VZNO 2-2011 o výške a príspevku za MŠ a ŠKD

sk_2012-05-30_09-59-32_vzno-2-2011-o-vyske-prispevku-za-ms-a-skd.pdf Stiahnuté: 40x

VZNO 3-2011 o miestnych daniach a poplatkoch

sk_2012-05-30_10-00-23_vzno-3-2011-o-miestnych-daniach-a-popl.pdf Stiahnuté: 39x

2010

VZNO 1-2010 o zbere a preprave TKO

sk_2012-05-30_09-47-53_vzno-1-2010-o-zbere,-preprave-tko.pdf Stiahnuté: 43x

Stránka