Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

2010

VZNO 4-2010 zásady sťažností

sk_2012-05-30_09-54-10_vzno-4-2010-zasady-staznosti.pdf Stiahnuté: 31x

VZNO 5-2010 zhromaždenie obyvateľov

sk_2012-05-30_09-55-09_vzno-5-2010-zhromazdenie-obyvatelov.pdf Stiahnuté: 34x

VZNO 6-2010 o miestnom referende

sk_2012-05-30_09-55-57_vzno-6-2010-o-miestnom-referende.pdf Stiahnuté: 30x

VZNO 7-2010 o poplatku za KO

sk_2012-05-30_09-56-54_vzno-7-2010-o-poplatku-za-ko.pdf Stiahnuté: 27x

Stránka