Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky - ARCHÍV


2012

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zmluva č. 21/2012 - Zmluva o úvere - PrimaBanka Slovensko05.11.2012
Zmluva č. 20/2012 - Nová Vieska, odstránenie negatívnyc... - Špeciálne cestné práce KOREKT s.r.o...25.10.2012
Zmluva č. 19/2012 - Oznámenie o vydaní súhlasu na výrub... -19.10.2012
Zmluva č. 18/2012 - Dohoda - Daňový úrad01.10.2012
Zmluva č. 17/2012 - informačný systém katastra nehnuteľ... - Geodetický a kartografický ústav07.09.2012
Zmluva č. 16/2012 - Zmluva-Brussel -04.09.2012
Zmluva č. 15/2012 - - METAL SERVIS Recycling s.r.o.31.07.2012
Zmluva č. 14/2012 - Zmluva o poskytnutí služieb - Ing. Jozef Szekeres10.07.2012
Zmluva č. 13/2012 - dohoda o posk. príspevku na aktivač... - ÚPSVaR Nové Zámky29.06.2012
Zmluva č. 12/2012 - Dohoda č. 34/§ 50j/2012 - ÚPSVaR Nové Zámky25.05.2012
Zmluva č. 10/2012 - Kúpna zmluva - Pekáreň Vieskatrans ... - Pekáreň Vieskatrans s..ro.14.05.2012
Zmluva č. 11/2012 - Kúpna zmluva - Ján Fodor - Ján Fodor14.05.2012
Zmluva č. 9/2012 - dodatok č. 1 k dohode č. 156-001 § ... - ÚPSVaR Nové Zámky17.04.2012
Zmluva č. 8/2012 - Nájomné - REX s.r.o, András Mátyás16.04.2012
Zmluva č. 6/2012 - Dohoda - SPP - Slovenské plynárne03.04.2012
Zmluva č. 7/2012 - Zmluva o poskytnutí podpory - Enviromentálny fond03.04.2012
Zmluva č. 5/2012 - Dohoda-absolventská prax - ÚPSVaR Nové Zámky16.03.2012
Zmluva č. 4/2012 - Zmluva o dielo - Prospect s.r.o.13.03.2012
Zmluva č. 3/2012 - - Prospect s.r.o.05.03.2012
Zmluva č. 2/2012 - posk.príspevku na podporu zamestnan... - ÚPSVaR Nové Zámky24.02.2012
Zmluva č. 1/2012 - Zmluva o poskytnutí služieb - ENVIR... - Reality Plus17.02.2012