Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky - ARCHÍV

Späť

Zmluva č. 3/2017 - Zmluva o dielo - Galileo Corporation s.r.o.

Názov zmluvy: * Zmluva o dielo
Číslo:* 3/2017
Interné číslo: NSWD-02-02-2017-SK
Popis predmetu zmluvy: Zmluva o dielo
Suma / hodnota predmetu:* 0,000
Mena:* EUR
Platná od:
Platná do:
Dátum uzavretia zmluvy: *
Dátum zverejnenia: 1.3.2017
Ak toto je dodatok ku zmluve, číslo zmluvy, ku ktorej dodatok patrí:
Príloha: dielo_Nová_Vieska.docx
Meno (názov) partnera: Galileo Corporation s.r.o.
Adresa partnera (riadok 1): Čierna Voda 468
Adresa partnera (riadok 2):
Mesto/obec: Čierna Voda
PSČ: 92506
IČO: 47192941
DIČ: 2023788745
IČ DPH:
Poznámka:

Vyvesené: 1. 3. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť