Obsah

22.9.2007 - Výlet v skupiny Nemcov v Novej Vieske