Obsah

23.2.2007 - Výročná členská schôdza Spolku vinohradníkov.