Obsah

Deň maďarskej poézie

Od roku 1964 sa oslavuje Deň maďarskej poézie každoročne 11-ho apríla, k výročiu narodenia maďarského básnika József Attila. Vedúca Obecnej knižnice Varga Erzsébet, p.Fábrik Mária aj tento rok pozvala občanov a záujemcov na spoločné veršovanie. Vypočuli sme si krásne básničky.