Obsah

Ustanovujúce zasadnutie

Voľby do samospráv obcí sa uskutočnili 10-ho novembra 2018; 29-ho novembra 2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie nového Obecného zastupiteľstva Novej Viesky.