Obsah

Zámocké dni v Rúbani

Tento rok sa zorganizovali Zámocké dni v Rúbani po štvrtý krát. Vystúpili aj naše folklórne skupiny Rozmaring a Ösztövér, ďalej účinkoval Máté Tóth.