Obsah

Beh obce a Majáles

Tradične 1-ho mája spolu s Majálesom sa zorganizuje Beh obce, kde sa zúčastnia naši občania v rozmedzí 0-100 rokov. Samozrejmosťou je postavenie májky na detskom ihrisku a voľné poobedie na ihrisku s vatrou, slaninou a dobrou náladou.