Tartalom

Egyéb dokumentumok / Összevont üzenetek

 • Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
  Štvrťrok: III.
  Rok: 2021
  16.11.2021

 • Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
  Štvrťrok: I.
  Rok: 2021
  9.6.2021

 • Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
  Štvrťrok: IV.
  Rok: 2020
  1.1.2021

 • Súhrnná správa o zadaní zákaziek
  ZA III.ŠTVRŤROK 2019 V SÚLADE S § 117 ZÁKONA Č. 343/2015 O VEREJNOM oBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH REDPISOV.
  23.10.2019

 • Súhrnná správa o zadaní zákaziek za IV.ŠTVRŤROK 2018 V SÚLADE S § 117 ZÁKONA Č. 343/2015 O vEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.
  1.11.2018

 • Súhrnná správa o zadaní zákaziek za II.ŠTVRŤROK 2018 V SÚLADE S § 117 ZÁKONA Č. 343/2015 O vEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

  29.6.2018

 • Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5.000 € ZA II. ŠTVRŤROK 2017 V SÚLADE S § 117 ZÁKONA Č. 343/2015 O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.
  7.7.2017

 • Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5.000 € ZA I. ŠTVRŤROK 2017 V SÚLADE S § 117 ZÁKONA Č. 343/2015 O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.
  7.4.2017

 • Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5.000 € ZA 4 . ŠTVRŤROK 2016 V SÚLADE S § 117 ZÁKONA Č. 343/2015 O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.
  2.1.2017