Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
04.04.2024

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce

6/2024

3 500,00 EUR

TJ Nová Vieska

Obec Nová Vieska

28.03.2024

Dohoda č. 24/17/060/60

7/2024

9 365,64 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

25.03.2024

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezp. sys. združeného nakladania s odpadmi

5/2024

Nincs megadva

Naturpack a.s.

Obec Nová Vieska

20.03.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 324 0241

4/2024

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Nová Vieska

22.02.2024

Dohoda č. 24/17/059/2

3/2024

12 431,88 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

22.02.2024

Rámcová zmluva

2/2024

Nincs megadva

OVD - Ovocinárske družstvo

Obec Nová Vieska

25.01.2024

Zmluva o poskytnutí fin. prísp. - sociálne služby §71

1/2024

64 044,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Nová Vieska

21.12.2023

Dodatok č.1/2023

54/2023

Nincs megadva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

06.12.2023

Dodatok č.6/2023 k zmluve o dielo č.21-NV/2011

53/2023

Nincs megadva

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Nová Vieska

30.11.2023

Zmluva o dielo

52/2023

17 994,18 EUR

DOMIVO s.r.o.

Obec Nová Vieska

01.11.2023

Mandátna zmluva

51/2023

1 000,00 EUR

Judit Csókás, 541, 94354 Svodín

Obec Nová Vieska

20.10.2023

Zmluva o združ. dod elektriny č. 9600496545

50/2023

Nincs megadva

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Nová Vieska

19.10.2023

Dodatok č.1

49/2023

129,89 EUR

Union Poisťovňa a.s.

Obec Nová Vieska

18.10.2023

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

48/2023

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Nová Vieska

17.10.2023

Zmluva č.5100002128 o dodávke elektriny

47/2023

Nincs megadva

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Nová Vieska

16.10.2023

Zmluva o spolupráci

46/2023

Nincs megadva

Citrón s.r.o

Obec Nová Vieska

04.10.2023

Zmluva o posk. kvalifikovaných dôveryhodných služieb

45/2023

Nincs megadva

Národná agentúra pre sieťové a elektr. služby

Obec Nová Vieska

04.10.2023

Zmluva o vydaní a použ. kvalifikovaného cert. pre elektronickú pečať

44/2023

Nincs megadva

Národná agentúra pre sieťové a elektr. služby

Obec Nová Vieska

04.10.2023

Zmluva o municipálnom úvere Eurofondy

43/2023

64 292,82 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Nová Vieska

02.10.2023

Dohoda č. 23/17/010/37 - §10

42/2023

Nincs megadva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

22.09.2023

Zmluva o poskytnutí fin. prostr. č. 23-331-01503

41/2023

2 000,00 EUR

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

22.09.2023

Zmluva o poskytnutí fin. prostr. č. 23-120-02135

40/2023

1 000,00 EUR

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

19.09.2023

Darovacia zmluva

39/2023

Nincs megadva

Janíčeková Edita

Obec Nová Vieska

11.09.2023

Zmluva č. 7/1000205215 o dodávke vody

38/2023

Nincs megadva

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Nová Vieska

11.09.2023

Zmluva o poskyt. audítorských služieb

37/2023

1 200,00 EUR

N.M. Audit s.r.o.

Obec Nová Vieska

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: