Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
12.08.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

40/2022

Nincs megadva

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Nová Vieska

05.08.2022

Príkazná zmluva

39/2022

150,00 EUR

Komunál - Servis, s.r.o.

Obec Nová Vieska

03.08.2022

Príkazná zmluva

38/2022

150,00 EUR

Komunál - Servis, s.r.o.

Obec Nová Vieska

01.08.2022

Dodatok č.1 k zmluve č. E1271 08U03 o posk. podpory formou dotácie

35/2022

Nincs megadva

Environmentálny fond

Obec Nová Vieska

29.07.2022

Zmluva o Municipálnom úvere

37/2022

Nincs megadva

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Nová Vieska

19.07.2022

Zmluva o dodaní tovarov -

36/2022

14 992,80 EUR

NITRANET, s.r.o.

Obec Nová Vieska

18.07.2022

Zmluva o dodaní tovarov - "WiFi pre teba v obci Nová Vieska"

34/2022

14 992,80 EUR

NITRANET, s.r.o.

Obec Nová Vieska

15.07.2022

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

33/2022

1 000,00 EUR

Attila Mészáros

Obec Nová Vieska

15.07.2022

Kúpna zmluva

32/2022

Nincs megadva

Sebastian Bielik a Ladislav Domonkos

Obec Nová Vieska

15.07.2022

Zmluva o posk. dotácie na podporu športu, č. 1074/2022/OKaŠ

31/2022

1 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Nová Vieska

15.07.2022

Zmluva o posk. dotácie na podporu kultúry, č. 1317/2022/OKaŠ

30/2022

1 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Nová Vieska

13.07.2022

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve majetku

29/2022

Nincs megadva

Union Poisťovňa a.s.

Obec Nová Vieska

22.06.2022

Rámcová zmluva č. 118/2022

28/2022

Nincs megadva

OVD - Ovocinárske družstvo

Obec Nová Vieska

20.06.2022

Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny

27/2022

Nincs megadva

Energie2 a.s.

Obec Nová Vieska

20.06.2022

Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke zemného plynu

26/2022

Nincs megadva

Energie2 a.s.

Obec Nová Vieska

16.06.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

25/2022

400,00 EUR

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Nová Vieska

16.06.2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BWW3

24/2022

15 000,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Nová Vieska

13.06.2022

Darovacia zmluva

23/2022

304,80 EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Nová Vieska

27.05.2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

22/2022

56,00 EUR

Janíčeková Edita

Obec Nová Vieska

17.05.2022

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

21/2022

35,00 EUR

AVK MEDIC, s.r.o.

Obec Nová Vieska

13.05.2022

Dodatok ku kúpnej zmluve

1/15/2022

26,00 EUR

Takács Ondrej a Takácsová Zuzana

Obec Nová Vieska

04.05.2022

Zmluva č. 322 0229

20/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Nová Vieska

03.05.2022

Dodatok ku kúpnej zmluve

19/2022

Nincs megadva

Kamoncza Štefan

Obec Nová Vieska

20.04.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AFV7

18/2022

12 557,39 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Nová Vieska

12.04.2022

Kúpna zmluva

17/2022

56,00 EUR

Janíčeková Edita

Obec Nová Vieska

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: