Tartalom

        Kisújfalu nagyon gazdag természeti kin­csekkel rendelkezik. Figyelemre méltó a védett növények gazdag tárháza, valamint a vízi- ill. mocsári madarak népes családja. A község kataszterében több természetvé­delmi te­rület található. A legjelentősebb és legna­gyobb is egyben a Párizsi-mocsarak valamint a Párizs-patak és környéke Nemzeti Természetvédelmi Körzet. Szintén különleges védettséget élvez a Som-hegy is, mely  védett növényvilágáról híres.

            Továbbá községünk határában található a régi homokbánya, mely szintén értékes színfoltja Kisújfalunak.