Tartalom

Somlyó hegy

     A Som-hegy (János-hegy, ill. Nagy-hegy) a Duna menti alföldön, a Duna menti dombvidéken, Kisújfalu és Köbölkút kataszterében található mintegy 4 hektáron, melyet 1964-ben Természetvédelmi Rezervátummá nyilvánítottak.

hdrienk

 

 Som (Cornus):

 

 

 

    

Magát a védett területet a füves dombtető és a 226-os kóta déli lejtői alkotják, melyek az északi terület és a déli domboldalak szőlősei és gyümölcsösei között fekszenek. A rezervációt minden oldalról ún. védőövezet határolja, melyet elhagyott (megműveletlen) gyümölcsösök, rétek és legelők alkotnak.

    A terület klimatológiai szempontból igencsak száraz, minimális csapadékkal, az évi átlaghőmérséklet 10°C.

hegy

     Az eredeti növénytársulást a molyhos tölgyek alkotta erdők képezték, melyek emberi közbenjárással eltűntek és helyüket a melegkedvelő főfélék képviselői, mint pl.: a csenkesz-ek különböző fajtái (Festuca vallesiaca, Festuca sulcata) váltották fel.

tolgymakk

Molyhos tölgy (Quercus pubescens) és termése

 

    

     A Som-hegy lejtőin további védett és ritka növényfajokkal találkozhatunk, mint pl:

 • Som - (Cornus)
 • Kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata)
 • Törpemandula - (Amygdalus nana)
 • Leánykökörcsin - (Pullsatilla grandis)
 • Tavaszi hérics - (Adonis vernalis)
 • Nyári hérics - (Adonis aestivalis)  
 • Csinos árvalányhaj - (Stipa pulcherrima)
 • Magyar nőszirom - (Iris aphylla)
 • Kígyószisz - (Echium russicum)
 • Nagy pacsirtafű (Polygala major)
 • Selymes boglárka (Ranunculus illyricus)
 • Csillagőszirózsa (Aster amellus)
 • Bibircses kecskerágó (Evonymus verrucosus)
 • Lecsepült veronika (Veronica prostrata)
 • Kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis)
 • Osztrák len (Linum austriacum)
 • Macskafarkú veronika (Veronica spicata)
 • Csillagpázsit (Cynodon dactylon)
 • Aranyfűrt (Aster linosyris)
 • Tatár juhar (Acer tataricum)
 • Csertölgy (Quercus cerris)

 

Csinos árvalányhaj - (Stipa pulcherrima):                       Selymes boglárka (Ranunculus illyricus):

kavylb

 

 

 

 

 

 

      

 

Mandula - (Amygdalus nana):                                     Kígyószisz (Echium russicum):

aaa

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Leánykökörcsin (Pullsatilla grandis):                        Tavaszi hérics (Adonis vernalis):

dddd