Tartalom

Községi krónikás

A 369/1900 sz. törvény 4§ értelmében minden községnek és városnak kötelessége krónikát vezetni  államnyelven, esetleg kisebbségi nyelven.

Községünkben a krónikási feladat betöltésére védett munkahelyet hoztunk létre a Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális-  és Családügyi Minisztériuma segítségével.

A krónikás hivatalos személy, akinek szívügye a regionális történelem és általános látókörű. Kisújfalu Község krónikása Kis Róbert mérnök, aki többéves tapasztalattal rendelkezik az önkormányzás terén, mivel 28 éven keresztül volt községünk polgármestere.

A községi krónika: a falu életében való történések időrendbeli rendszerezése. Küldetése a falu kulturális, történelmi és társadalmi örökségének megfogalmazása, megírása és megőrzése a jelen és jövő generációinak.

A községi krónikás feladata tárgyilagosan, időrendben, írásban és képi formában folyamatosan gyűjteni és feljegyezni a fontos eseményeket a falu életéből, a helyi politikai, gazdasági, kulturális, szociális és hitközségi történéseiből, valamint azon lakosokról, akik pozitív formában befolyásolták a falu fenntartását vagy történelmét. A bejegyzéseket pontos tények alapján, tárgyilagosan és politikai pártatlánság elvén kell véghezvinnie. A krónika mellékleteit képezi az összegyűjtött, kép- és hanganyag, melyet szintén rendszerezve kell megőrizni a jövő nemzedéknek.

 

plakát