Tartalom

Történelem


Községünk lakott volt már a neolitikumban is, melyről festett vázák tanuskodnak.

    * 1233 Első írásos emlék falunkról egy adásvételi szerződésben, melyben "Ösztövér" néven szerepel (valószínűleg a mai Ivanics tag alatt a patak jobb partján)
    * 1263 ismét említés történik településünkről egy földcserével kapcsolatban ekkor a Hontpázmány nembéli András birtokolja
    * 1347 Önkényeskedés és területfoglalás a szomszéd településeken
    * 1394 Köbölkúti György lerombolja Forgács János ösztövéri birtokát
    * 1437 "Újfalu" néven említik Zsigmond király várlistáján - a települést északról mocsár nyugatról erdő határolja
    * 1531 A Báthoryak birtoka 4 portával
    * 1570 Az esztergomi török Szandzsák összeírásában - lakatlannak tüntetik fel
    * 1601 Már "Kisújfalu" néven lényegében a mai helyén 1½ portával
    * 1647 A Keglevichek birtoka 3½ portával
    * 1650 - táján a reformációhoz csatlakozik Farnadi Hencz András a lelkipásztora
    * 1664 A török adóösszeírás 60 fejadófizető személyt említ (15 éven felüli férfit) 39 háztartással
    * 1683 A Bécs alól visszatérő lengyel seregek feldúlják
    * 1696 A Pállfyak birtoka 93 lakossal - Bottyán bírja zálogbirtokként
    * 1705 II. Rákóczi Ferenc visszaadja a templomot a református hívőknek
    * 1710 A kurucvilág vége - pestisjárvány tizedeli a község lakosait
    * 1715 Országos összeírás: 16 háztartás
    * 1731 Bél Mátyás "Notitia Comitatis Strigoniensis" c. művében érdekességként a község határában lévő "úszó szigeteket" említi
    * 1766 Népszámláláskor már 90 adófizető háztartása van 222 családtaggal
    * 1768 Mária Terézia Urbáriuma
    * 1787 Református iskola újraindítása és a templom újraépítése, 70 háztartás 476 lakossal
    * 1819 A mocsár lecsapolása
    * 1828 Országos összeírás: 80 háztartás 605 lakossal
    * 1850 Vasútvonal megépítése
    * 1869 Népszámlálás - 739 lakosa van
    * 1874 Tűzvész, 10 házon kívül leég az egész falu (a község krónikája is ekkor pusztul el)
    * 1880 Önkéntes tűzoltó szervezet megalakulása (753 lakos)
    * 1914-1918 Az első világháborúnak 26 halottja van községünkben, Kisújfalu Csehszlovákia részévé válik
    * 1938 Magyarországhoz csatolják
    * 1945 A II. világháborúban 31 személy veszti életét és 4 ház dől romba. A község ismét Csehszlovákiához tartozik
    * 1947 Deportálás és kitelepítés 60 családot, 200 személyt érint
    * 1949 Termelőszövetkezet létrehozása
    * 1993 Csehszlovákia kettéválása után Szlovákia része lett

Történelmi dátumok Arad pusztáról

    * 1295 ARAD - puszta Magyar Szőgyén határában. Az esztergomi érsek birtoka
    * 1570 Török hódoltság idején 500 akcsa adót fizetett
    * 1664 Már 1000 akcsa adót fizetett a töröknek
    * 1904 Kisújfaluhoz csatolják
    * 1923 Aradpuszta kolonizációja, Ullman báró nagybirtokának szétparcellázása

A község történetéről a "Kisújfalu története a kezdetektől 1900-ig" c. könyvben, valamint a "Mint tudomány vásárjába..." c. könyvekben talalhatók bővebb információk.

Történelem