Tartalom

log

     A Kisújfali Magyar Tanítási Nyelvű alapiskola 1950 szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a Kisújfalu Reformátsu Egyház épületében. Később, 2006-ban az intézmény átköltözött a helyi óvoda épületének földszintjére.

     Kisiskolánk az 1.-4. osztályos tanulóknak összevont osztályban nyújt oktatást. Egy tanteremben és egy számítástechnikai szaktanteremben dolgozunk. Továbbá az iskola részét képezi egy kis könyvtár a diákok és pedagógusok részére. A tanulási gondokkal küzdő kisdiákjaink fejlődését pedagógus-asszisztens segíti.

     Tehetséges tanulóinknak versenykre való felkészítéssel, egíéni foglalkozásokkal  biztosítjuk a fejlődést. Tanulóink néptánc, népdal szakköröket látogathatnak tanítás után. Pedagógiai programunk az anyanyelvi oktatásra, a szlovák nyelv elsajátítására és a matematikai kompetenciák fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.

     Az iskola szorosan együttműködik több helyi szervezettel, tanulóink rendszeresen fellépnek a helyi rendezvényeken, mint a falunap, jubilánsok köszöntése, nyugdíjasok napja, szervezetek taggyülésein. Aktívan részt veszünk mozgásközpontú rendezvényeken, mint a Fut a falu, családi sportnap, az Önkéntes Tűzoltó Szervezet versenyein; szervezünk kirándulásokat és tanulmányi utakat, papírgyűjtést.

     Az udvaron óvodával közös játszóterünk van, melyet tanulóink a délutáni órákban pihenésképpen szívesen használnak. Az óvoda pedagógusaival nagyon jó viszonyt ápolunk, közös tevékenységeket és fellépéseket szervezünk a gyerekeknek.Közös munkával biztosítjuk a gyermekek számára a két oktatási szint zavartalan átlépését.

     Iskolánk alapelve biztosítani a lehetőseget a gyerekek számára az önálló és kreatív és problémamegoldó gondolkodásmódra. Nem utolsó sorban igyekszünk a tanulókat rávezetni, hogy a boldogság, az életöröm nem a felgyülemlett anyagi dolgokban rejlik, helyette a  szellemi értékek megbecsülésére és új ismeretek megszerzésének fontosságára hívjuk fel a figyelmet.

     Célunk a tanulókat rávezetni a folyamatos önképzés és továbbtanulás fontosságára,  az együttmáködésre, a céltudatos cselekvésre. A gyakorlati tudást előnyben részesítjük a lexikális tudással szemben, melynek alapja a logikus gondolkodásmód.

 

Postacím:            943 42 Kisújfalu 31isk

Tel. elérhetőség: 036/7593164

Megbízott igazgató: Bc. Gulyás Éva

Tanítók: Tóth Valéria,  Fűri Erika, Tatár István - református lelkész

 

iskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További fotók a galériában találhatók.