Tartalom

Budaörs

Kisújfalu és Budaörs partnertelepülési szerződésének aláírása 1997 decemberében.
A szerződést aláírták Wittinghoff Tamás Budaörs és Kis Róbert Kisújfalu polgármestere, Nagy György alpolgármester és Duray Miklós parlamenti képviselő jelenlétében.

Budaörs festői környezetben, a Budai-hegység déli peremén, a ritkaságszámba menő kopár dolomithegyek alatt, a Budaörsimedencében fekvő, 23,6 km2 területű, és mintegy 24.000 lakosú kisváros.

 A legfontosaabb autópályák - az M1 (bécsi) és az M7-es (balatoni)-közös szakasza halad át rajta, így méltán tekinthetjük Budapest főváros nyugati kapujának.

 A budaörsi múlt a vaskorból indul, és egy római kori településen át tart - bizonyíték az 1963-ban talált több mint 2000 pénzérme III. Gordianus, Traianus és Decidus császár korából-a magyar honfoglalásig. Egy középkori, 1236. augusztus 29-én kelt oklevélben már szerepel a Budaörs név Ers, Urs és Ewres alakban.

 Törökugrató hegyünk története szerint az egyik hódító török vezér, hogy üldözőinek fogságába ne essen, bekötött szemű lovával a mélybe ugratott. Település -pecsétünk pedig 1733-ból való, BUDAÖRSER GEMEIN INSIGL felirattal. Ugyanebben az időben pusztított a fekete halál - több mint 200 ember halt meg Budaörsön pestisben.

 A németeket gróf Zichy Péter telepítette le 1718 és 1721 között. Svábföldről, Bajorországból, a Fekete erdőből, de még Magyarország nyugati feléből is érkeztek telepesek. A lakosság száma a XIX. század közepétől folyamatosan emelkedett, viszont az 1946-47. évi kitelepítés következtében az itt élők 92%-a kényszerült elhagyni lakóhelyét.

 A politikai rendszerválás óta Budaörs gazdasági, infrastrukturális és kulturális fejlődése jelentős lendületet vett.

 1990-től az önkormányzat minegy 1,5 milliárd forintot költött az infrastruktúra fejlesztésére. A vállalkozásbarát adópolitika mellett Budaörs bevételei 1992- től 1999-ig 869 millió forintról több mint 3,2 milliárd forintra nőttek.

 A közművek kiépítésének mértékéről általánosságban elmondható, hogy az út- és csatornahálózat hossza az elmúlt négy esztendőben kétszerese lett az 1994 előtti időszakban meglévőnek. A fejlődések kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy a lakossági hozzájárulások igénye minimálisra csökkent.

 Az önkormányzat által támogatott munkahelyteremtő beruházások eredménye az lett, hogy Budaörsön a munkanélküliség aránya negyede a nyolc évvel ezelőttinek: jóval 3 százalék alatt van. Nemcsak minőségileg változott meg a város ellátása az új kereskedelmi központok megépítésével, hanem általuk megoldódni látszik a foglalkoztatás.

 A Polgármesteri Hivatal 2000-ben kapta meg az ISO 9001- es mnősítést, amely annyit jelent, hogy az Europai Uniós szabványnak megfelelő a hivatal ügyintézési rendje.

 A nemzetközi kapcsolatok területén a város kisebbségi önkormányzatainak egyetértésével és támogatásával több külföldi településsel született partnervárosi szerződés. A tavaly már 10 esztendős német bretzfeldi testvérvárosi kapcsolaton túl, a görög Pyrgossal, a szlovákiai magyar Kisújfaluval és a vajdasági Kanizsa várossal kötött partnervárosi szerződést Budaörs.
 

Budaörs Budaörs