Tartalom

Budaörs

     Kisújfalu és Budaörs partnertelepülési szerződésének aláírása 1997 decemberében.
A szerződést aláírták Wittinghoff Tamás Budaörs és Kis Róbert Kisújfalu polgármestere, Nagy György alpolgármester és Duray Miklós parlamenti képviselő jelenlétében.

Budaörs festői környezetben, a Budai-hegység déli peremén, a ritkaságszámba menő kopár dolomithegyek alatt, a Budaörsi medencében fekszik.

 A budaörsi múlt a vaskorból indul, és egy római kori településen át tart - bizonyíték az 1963-ban talált több mint 2000 pénzérme III. Gordianus, Traianus és Decidus császár korából-a magyar honfoglalásig. Egy középkori, 1236. augusztus 29-én kelt oklevélben már szerepel a Budaörs név Ers, Urs és Ewres alakban.

A Törökugrató hegy története szerint az egyik hódító török vezér, hogy üldözőinek fogságába ne essen, bekötött szemű lovával a mélybe ugratott. Település -pecsétünk pedig 1733-ból való, BUDAÖRSER GEMEIN INSIGL felirattal. Ugyanebben az időben pusztított a fekete halál - több mint 200 ember halt meg Budaörsön pestisben.

 A németeket gróf Zichy Péter telepítette le 1718 és 1721 között. Svábföldről, Bajorországból, a Fekete erdőből, de még Magyarország nyugati feléből is érkeztek telepesek. A lakosság száma a XIX. század közepétől folyamatosan emelkedett, viszont az 1946-47. évi kitelepítés következtében az itt élők 92%-a kényszerült elhagyni lakóhelyét.

 A politikai rendszerválás óta Budaörs gazdasági, infrastrukturális és kulturális fejlődése jelentős lendületet vett.

 A nemzetközi kapcsolatok területén a város kisebbségi önkormányzatainak egyetértésével és támogatásával több külföldi településsel született partnervárosi szerződés. A tavaly már 10 esztendős német bretzfeldi testvérvárosi kapcsolaton túl, a görög Pyrgossal, a szlovákiai magyar Kisújfaluval és a vajdasági Kanizsa várossal kötött partnervárosi szerződést Budaörs.
 

Budaörs Budaörs