Navigácia

Obsah

Detský letný tábor Ákom-bákom

Detský letný tábor v našej obci sa usporiada už dlhé roky. Jednotýždňový tábor je určený pre detí školského veku, maďarskej národnostnej menšiny. Deti aj s rodičmi sa zúčastnia na programoch, na aktivitách určených pre nich. V tábore sa deti oboznámia s rôznymi výtvarnými technikami, hlavnou prioritou je priblížiť tradičné ľudové zvyky i každodennú prácu našich prarodičov pomocou ľudových remeselníkov. Program rozširujeme, rekreačným výletom do mesta Komárom,, kde navštívime pevnosť, návštevou múzea v Nových Zámkoch, rozprávkovým popoludním, ochutnávkou tradičných regionálnych jedál, tradičnými detskými hrami a súťažami. Pod dozorom účinkujúcich externých remeselníkov vytvárajú deti veci z dreva, papiera, textilu, z kože a z ďalších prírodných materiálov. Je to celodenná činnosť, preto sa deti stravujú v tábore. Posledný deň býva výstava z celotýždennej práce detí. Tento tábor je dôležitý aj pre tie deti, ktoré z finančných dôvodov nemajú možnosť cez letné prázdniny vidieť a naučiť sa ľudové zručnosti, a kultúrne pamiatky nášho kraja. Hlavnou prioritou v programoch tábora je priblížiť tradičné ľudové zvyky i každodennú prácu našich prarodičov pomocou ľudových remeselníkov, aby sa naše dávne zvyklosti nedostali do zabudnutia. Ďalším cieľom je aktívne a zmysluplné trávenie voľného času detí počas letných prázdnin. Cieľovou skupinou sú deti školského veku obce od 6 do 15 rokov, ako aj z okolitých obcí a miest, ktorí sa zaujímajú o kreatívne práce, o zachovanie ľudových tradícií –cca. 30 osôb.

Realizované s finančnou podporou z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“

logo