Navigácia

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor

 

Názov: Dobrovoľný hasičský zbor
Adresa: 943 42 Nová Vieska
Predseda: Ladislav Búcsi
Kontakt: tel. 0907/103 348
Zameranie: „Hasiči idú tam, odkiaľ iní utekajú.“

Vznik DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Nová Vieska vznikol v roku 1880 zásluhou ľudí milujúcich svoju obec, ktorí radi venovali svoj čas a snahu pre dobro iných. Za to, že miestny DHZ funguje dobrovoľne a nesebecky už vyše 120 rokov, možno vďačiť spravodlivosti hasičskej idei a tým driečnym mužom, ktorí pred viac než 120 rokmi dali pevný základ hasičskej práci a pokračujú v nej až do dnešného dňa.

Stručne z histórie

10.11.1888 – Predpisy hasičskej polície (spis možno nájsť v Ostrihomskom archíve)

1891 – Oficiálny zápis zboru na ministerstve vnútra

1914 – Veliteľom je János Mócsa (podľa Hasičskej knihy vydanej v meste Eger): výbava zbrojnice obsahovala dva strešné rebríky, jeden zátkový rebrík, jednu vozovú striekačku, jednu tlakovú striekačku, ako aj výbavu pre 5 dôstojníkov a 20 mužov.

1970 – Veliteľom je Michal Harcsa

1980 – Odovzdanie hasičskej zbrojnice

1988-1989 – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

1991 – Dorast vyhrá okresnú súťaž a postupuje do finálneho kola v Tekovských Lužanoch

1992 – Dorast vyhrá okresnú súťaž a postupuje do finálneho kola v Pezinku

2000 – 3. miesto v medzinárodnej súťaži konanej v meste Tata (1. a 2. miesto obsadili mužstvá Českej republiky a Nemeckej republiky)

2001 – Družstvo dievčat vyhrá okresné kolo a zúčastňuje sa krajského kola vo Vrábloch

2003 – Družstvo chlapcov vyhrá okresné kolo a zúčastňuje sa krajského kola v Solčanoch

         – 3. miesto na medzinárodnej súťaži v Rakúskom Zistendorfe

2007 – Mužstvo dospelých vyhráva okresné kolo a v krajskom kole konanom v obci Veľký Kýr dosahuje výborné výsledky

2008 – Okresná súťaž – 3. miesto

2009 – Okresná súťaž – 2. miesto

Súčasnosť

Organizácia má v súčasnosti 62 registrovaných členov, z toho 42 aktívnych. Na hasičských súťažiach sa zúčastňujú 2-3 družstvá (dievčatá, chlapci, dospelí). Súťažné družstvá sa umiestňujú väčšinou na prvých troch priečkach. Na súťaž malých hasičov ročne pripravujeme 2 družstvá. Organizácia každý rok usporadúva rôzne súťaže – turnaje o pohár, okresné, krajské, súťaže Plameň a nočné súťaže.

Jedna viacčlenná skupina aktívnych členov je 24 hodín denne pripravená na zásah a pomoc profesionálnym hasičom. Počas uplynulých rokov miestny DHZ už viackrát dokázal, že je spôsobilý na riešenie požiarov. Viackrát zasahoval pri požiaroch domov, požiaroch strnísk a krovia. Účinne pomáhal aj pri riešení povodňových situácií. V roku 2009 bol na zásahu už 5-krát.

 

Hasičská vlajka

Slávnostné zasvätenie hasičskej vlajky sa konalo 26. augusta 2000. Popoludní o 13. hodine sa na konci obce začali zoskupovať mužstvá hasičských zborov a o pol druhej sa sprievod pohol. Viedla ho skupina mažoretiek, ktoré nasledoval veliteľský voz – GAZ 69 – s veliteľom Szilárdom Dobaiom a vodičom Jánom Šáraiom. Za nimi štyria hasiči v dobovej rovnošate a striekačka ťahaná koňom. Sprievod pokračoval nosičmi vlajky – Szilárdom Bielikom, Ladislavom Búcsim ml. a Petrom Fűrim – a mužstvami DHZ z Novej Viesky, Budaörsu (MR), Bajtavy, Zemného, Kamenného Mostu, Chľaby, Rúbane, Mužle a Strekova. Pred obecným úradom po vystúpení mažoretiek podal veliteľ miestneho DHZ  správu starostovi obce Ing. Róbertovi Kisovi. Nasledovala recitácia Julianny Ravasz a po nej príhovor starostu obce, v ktorom spomenul históriu hasičského zboru, poďakoval za nezištnú prácu všetkých hasičov a zaželal im veľa úspechov v budúcnosti. Po slávnostnom zasvätení vlajky sa uskutočnila súťaž hasičov. Po vyhlásení výsledkov v súťaži a odovzdaní diplomov nasledovala neoficiálna časť slávnosti – do rána trvajúca tanečná zábava.