Navigácia

Obsah


Budaörs

Podpísanie zmluvy o partnerských stykoch obce Nová Vieska a mesta Budaörs v decembri roku 1997. Zmluvu podpísali primátor mesta Budaörs pán Wittinghoff Tamás a starosta obce Nová Vieska pán Ing. Róbert Kis za prítomnosti zástupcu primátora mesta pána Nagy Györgya a poslanca parlamentu pána Miklósa Duraya.

Mestečko Budaörs sa nachádza v malebnom prostredí na okraji Budínskych vrchov a pod zriedkavo pustými dolomitovými kopcami. Leží v kotline, má rozlohu 23,6 km? a žije v ňom približne 24 tisíc obyvateľov. Prechádza ním najdôležitejšia spoločná časť diaľnic M1 (viedenská) a M7 (balatonská), preto ho právom môžeme nazvať západnou bránou hlavného mesta Budapest.

Dejiny mesta začínajú v dobe železnej a pokračujú cez usadlosť z doby rímskej, čoho dôkazom je viac ako 2000 mincí z čias cisárov III. Gordiana, Traiana a Decida nájdených v roku 1963. V stredovekej listine zo dňa 29.8.1236 sa už spomína Budaörs v podobe Ers, Urs a Ewres. 
Podľa príbehu vrchu „Törökugrató“ jeden turecký vodca, aby sa nedostal do zajatia prenasledovateľov, zaviazal oči svojmu koňovi a zoskočil na ňom do hĺbky pod kopcom. Pečať usadlosti pochádza z roku 1733 a je na nej nápis „Budaörser Gemein Insigl“. V tom istom čase tu vyčíňala čierna smrť – viac ako 200 ľudí zomrelo v Budaörsi na mor.

Nemcov sem presťahoval v rokoch 1718 až 1721 gróf Zichy Péter. Osadníci prichádzali z Bavorska, z Čiernej hory a z iných častí Nemecka, ale ešte aj zo západného Maďarska. Počet obyvateľov od polovice XIX. storočia postupne rástol, ale v dôsledku vysťahovania v rokoch 1946-1947 z tu žijúceho obyvateľstva 92% muselo opustiť svoj domov.

Od zmeny politického režimu hospodársky, infraštrukturálny a kultúrny vývin nabral veľké obrátky.
Od roku 1990 samospráva investovala 1,5 miliardy forintov na rozvoj infraštruktúry. Vďaka daňovej politike príjmy mesta v rokoch 1992 až 1999 z 869 miliónov forintov vzrástli na viac než 3,2 milárd forintov.

O miere vybudovania inžinierskych sietí možno povedať, že dĺžka cestnej siete a dĺžka kanalizácie v uplynulých štyroch rokoch vzrástla na dvojnásobok oproti dĺžke z obdobia pred rokom 1994. V spojení s rozvojom je dôležité zdôrazniť, že potreba príspevkov od obyvateľov klesla na minimum.
Samospráva značne podporuje investície na vytváranie nových pracovných miest, čoho výsledkom je, že v Budaörsi sa počet nezamestnaných rovná jednej štvrtine počtu spred 8 rokov: je menší ako 3%. Vybudovaním obchodných centier sa zmenilo nielen zaopatrenie mesta, ale vďaka nim sa rieši aj otázka zamestnanosti.

Mestský úrad dostal v roku 2000 ocenenie ISO 9001, čo znamená, že administratívny poriadok mestského úradu vyhovuje požiadavkám Európskej Únie.

V oblasti medzinárodných stykov so súhlasom a podporou menšinových samospráv mesta vzniklo niekoľko zmlúv o partnerských stykoch so zahraničnými usadlosťami. Okrem viac než desaťročného partnerstva s nemeckým Bretzfeldom mesto Budaörs sa spojilo i s gréckym Pyrgosom, s obcou Nová Vieska a juhoslovanským mestom „Kanizsa“.
 

Budaörs Budaörs