Navigácia

Obsah

 

        Obec Nová Vieska disponuje veľmi bohatým a vzácnym prírodným bohatstvom. Pozoruhodný je bohatý arzenál chránených rastlín, resp. populácia vodného vtáctva. V katastri obce sa nachádzajú tri chránené prírodné oblasti. Najvýznamnejšou a zároveň aj najväčšou sú Parížske močiare – štátna prírodná rezervácia. Druhou chránenou oblasťou je Parížsky potok a jeho okolie, a treťou je Drieňová hora.