Navigácia

Obsah

Reformované cirkevné spoločenstvoReformovaná cirkev

Adresa farského úradu: Nová Vieska č. 36
Duchovný pastier: István Tatár
Kontakt: 036/7593107

 

PRAVIDELNÉ PRÍLEŽITOSTI

 

Bohoslužby

Nedeľa:     10.30Bohoslužba v kostole

                   14.00Bohoslužba v kostole - Sola Scola, učenie piesní z ref. spevníka

                   10.30Detské služby Božie na Farskom úrade (FÚ) - pre detí do 12 rokov.

             Vedúce: Hajnalka Sárai (presbyterka), Valéria Tóth (presbyterka), Bianka Fazekas, Anikó Pintér

                   18.00 -  Kajúce bohoslužby v kostole – utorok a štvrtok

 

Svätú Večeru Pánovu vysluhujeme na tieto sviatky:

                     Pôstne obdobie pred Veľkou nocou

                     Veľkonočná nedeľa

                     Svätodušná nedeľa

                     Vďakyvzdanie za nový chlieb

                     Vďakyvzdanie za nové víno

                     1. a 2. sviatok vianočný

 

Biblické hodiny na Farskom úrade

Biblická hodina pre seniorov na FÚ – každý štvrtok (letný čas 19.00, zimný čas 18.00)

Biblická hodina pre presbyterov na FÚ – posledný pondelok v každom mesiaci o 19.00

Biblická hodina pre dôchodcov v budove Humanity - posledný pondelok v každom mesiaci o 15.00

 

Výučba náboženstva na ZŠ

Reformované (kalvínske) náboženstvo sa vyučuje pravidelne každý týždeň vo štvrtok nasledovne:

Materská škola v Novej Vieske – 9.30

Základná škola v Novej Vieske – 11.00

Základná škola Jánosa Stampayho v Gbleciach – 13.00-15.00, pre dve skupiny

 

Konfirmačná príprava na FÚ

Konfirmačná príprava každý utorok pre 1. skupinu – 16.00

Konfirmačná príprava každú stredu pre 2. skupinu – 16.00

 

Pastoračná starostlivosť a návšteva seniorov

Pastoračná starostlivosť každý piatok v predpoludňajších hodinách.

Návšteva seniorov – piatok 14.00

Fotogaléria