Navigácia

Obsah

zborZBOR

                                                                                     

 

SPEVÁCKY ZBOR REFORMOVANEJ CIRKEVNEJ SPOLOČNOSTI V NOVEJ VIESKE

 

Spevácky zbor vznikol na jeseň v roku 2012, členovia sú jednotlivci miestnej Reformovanej cirkevnej spoločnosti. Na vystúpeniach spievajú cirkevné a ľudové piesne s vedením dirigentky Éva Gulyás. Pravidelne sa zúčastňujú na stretnutiach speváckych zborov cirkevných spoločností, na slávnostných príležitostiach v kostole a s kytycou ľudových piesní sú častými hosťami rôznych kultúrnych podujatí v okolitých dedinách.

 

korus

 

Spevácky zbor z občanov obce pravidelne pomáha aj pri realizovaní projektu "Zvoniace hlasy", stretnutia speváckych zborov regiónu, v rámci čoho  predvádzajú svoje vedomosti v hudbe pre miestne obecenstvo.

 

Stretnutie spevokolov "Zvoniace hlasy" zabezpečuje pre celý región kvalitný program, pričom sa účastníci naučia nové skladby a vymenia skúsenosti s ostatnými pozvanými speváckymi zbormi z viacerých okresov zo Západného Slovenska. Podujatie umožňuje  spoznať ich prácu, skúsenosti, vymeniť noty hudobných skladieb, naučiť sa spoločnú skladbu a zaspievať spolu s obecenstvom. Zámerom projektu je podpora vzdelávania zameraného na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny. Cieľom projektu je každoročné organizovanie regionálneho stretnutia speváckych zborov dospelých, výmena skúseností, naučenie sa a predvádzanie spoločnej skladby, a v neposlednom rade aj zabezpečenie príjemného kultúrneho zážitku pre obecenstvo z blízkeho regiónu.

Stretnutie speváckych zborov a koncert organizujeme každoročne, v rámci projektu Zvoniace hlasy vystupovali okrem miestneho spevackeho zboru aj spevácke zbory z regiónu, resp. z partnerských obcí: Dalárda - Dvory nad Žitavou, Zmiešaný zbor Malá nad Hronom, Karátsony János Bátorové Kosihy, Piros Rózsa Dalkor Buadors,  Sapszon Ferenc Korus Budaors, Cantate Domino Komárno, atď. Odborným garantom projektu je : Eva Takács, rod. Gulyásová, zbormajsterka, riaditeľka školy.

 

Stretnutie speváckych zborov je  Realizované s finančnou podporou z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“ a s finančnou podporou samosprávy obce Nová Vieska. 

logo kultminor

V roku 2019 obec získala dotáciu na organizovanie podujatia "Spev nás spája",  stretnutia speváckych zborov.  Cieľom projektu bolo výmena skúseností, naučenie sa a predvádzanie spoločnej skladby, výmena nôt, koncert všetkých speváckych zborov zúčastňujúcich sa na stretnutí.

V tomto roku pomocou podpory KULTMINOR pre členov speváckeho zboru bolo zabezpečené nové koncertné oblečenie.

zbor

koncertkoncertkoncertkoncertkoncert