Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Nová Vieska

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Porubszký Zoltán Obecné zastupiteľstvo - Poslanec, 138-153; 217-246; 314
Komisia finančná, správy majetku a ochrany verejného poriadku - Predseda komisie
Komisia na ochranu verejného záujmu - Predseda komisie