Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Nová Vieska

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Richter Zoltán Obecné zastupiteľstvo - Zástupca starotky, Poslanec, 169-216; 304-305; 325; 331, 298-303; 307; 310; 333; 336; 296-297
Komisia finančná, správy majetku a ochrany verejného poriadku - Člen
Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže - Predseda komisie
Komisia na ochranu verejného záujmu - Člen