Navigácia

Obsah

logo

Predchádzanie vzniku BRKO a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Nová Vieska

Projekt sa zrealizoval pomocou poskytnutej podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.

 

Výška poskytnutej dotácie:

Termín realizácie: júl 2022

 

Podrobný opis činností zrealizovaných v termíne realizácie projektu:

Schválená dotácia a finančné prostriedky z vlastných zdrojov boli použité na objednanie a dodanie kompostérov, nádob na zber kuchynského odpadu a letákov v nasledovných počtoch:

 

Realizácia projektu pozostávala z nasledovných činností:

 

1234

510

logo9