Navigácia

Obsah

Projekt "Zvýšenie kvality služieb - Denný stacionár HUMANITY Nová Vieska"

bola realizovaná z finančného príspevku 58 827,93 Eur, získaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, cez IROP - Integrovaný regionálny operačný program.

Predmetom projektu je:

1.  rekonštrukcia objektu denného stacionára, ktorá bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie úrovne bezpečnosti,  hygienických  pomerov, zvýšenie kvality služieb s vytvorením rehabilitačnej miestnosti  a vo všeobecnosti skvalitnenie vnútorných priestorov budovy po vizuálnej stránke, a to jednak pre zamestnancov, ale aj pre klientov.

 

2.  Nákup zariadení do rehabilitačnej izby , ktoré budú využívané pre klientov denného stacionára a vďaka týmto tovarom sa zvýši kvalita poskytovania služieb pre klientov.

 

Prínosmi projektu vo vzťahu k rozvoju obce, regiónu a životných podmienok obyvateľov sú:

 

pl

humhum

humhum

humhum

hunhum

Viac fotografií o priebehu rekonštrukčných prác nájdete v galérii, kliknutím na nasledujúci odkaz:

fotogaleria-1/2023/rekonstrukcia-interieru-denneho-stacionara-humanity-757sk.html