Navigácia

Obsah

Späť

Wifi pre TEBA II.

logo

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071BWW3

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Nová Vieska, Nová Vieska 294, 94342

Miesto realizácie: Obec Nová Vieska

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

    1. Externý prístupový bod č. 1 Obecný úrad
    2.  Externý prístupový bod č. 2 Materská škola
    3.  Externý prístupový bod č. 3 Základná škola s maďarským jazykom
    4.  Externý prístupový bod č. 4 Detské ihrisko
    5.  Externý prístupový bod č. 5 Obecné múzeum/obecný dom
    6.  Externý prístupový bod č. 6 Amfiteáter obce
    7.  Externý prístupový bod č. 7 Futbalový štadión
    8.  Externý prístupový bod č. 8 Námestie pred potravinami
    9.  Externý prístupový bod č. 9 Denný stacionár pre seniorov
    10.  Externý prístupový bod č. 10 Tenisové Ihrisko

Aktuálny stav realizácie projektu: Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 19.07.2022. Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako "WiFi pre Teba Nová Vieska " a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka. Prístupové body sú vybudované a funkčné.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 22. 11. 2025

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť