Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

2015

VZNO č.10/2015 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov

sk_2016-01-11_14-12-46_10_2015-vzn-obce-nova-vieska-vzn-volebne-plagaty.pdf Stiahnuté: 209x

VZNO č.9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

sk_2016-01-11_14-12-03_9_2015_omiestnych-daniach_2016.pdf Stiahnuté: 234x

VZNO č.8/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

sk_2015-09-10_09-51-19_8-2015-vzn-obce-nova-vieska-o-socialnych-sluzbach_jo.pdf Stiahnuté: 234x

Príloha č.1 k VZN 1/2015

Žiadosť o dotáciu

priloha č.1 k VZN 01_2015 _ ziadost vzor.pdf Stiahnuté: 111x

Príloha č.2 k VZN 1/2015

Zmluva_ vzor

priloha č.2 k VZN 01_2015 _ zmluva_vzor.pdf Stiahnuté: 109x

Príloha č.3 k VZN 1/2015

Vyúčtovanie

priloha č.3 k VZN 01_2015 _ vyuctovanie.pdf Stiahnuté: 114x

VZNO č.7/2015 trhový poriadok pre príležitostné trhy

sk_2015-09-10_09-50-15_7_-2015-vzn-obce-nova-vieska-trhovy-poriadok-pre-prilezitostne-trhy_uplne.pdf Stiahnuté: 279x

VZNO č.6/2015 o podmienkach predaja

sk_2015-09-10_09-49-22_6_2015-vzn-obce-o-podmienkach-predaja_uplne.pdf Stiahnuté: 269x

2014

VZN 2/2014 o miestnych daniach

sk_2015-02-16_15-37-09_vzno-22014dane_1.pdf Stiahnuté: 203x

VZNO 1/2014

VZNO1-2014 o trhovom por..doc Stiahnuté: 180x

2013

VZNO 4/2013 o zrušení

VZNO 4-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 186x

VZNO 5/2013 o zrušení

VZNO 5-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 189x

VZNO 6/2013 o zrušení

VZNO 6-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 176x

VZNO 7/2013 o zrušení

VZNO 7-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 174x

VZNO 8/2013 o zrušení

VZNO 8-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 176x

VZNO 1/2013

VZNO 012013 Ochrana vody.doc Stiahnuté: 205x

VZNO 2/2013

022013 VZNO povodne.doc Stiahnuté: 214x

VZNO 3/2013

VZNo 3-2013 čas predaja.doc Stiahnuté: 184x

VZNO 9/2013

VZNO 9-2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska.doc Stiahnuté: 184x

VZNO 10/2013

VZNO 10-2013- Dane.doc Stiahnuté: 205x

Stránka