#

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

2015

VZNO č.5/2015 o držaní psov

sk_2015-05-05_15-01-19_5-2015-vzn-obce-nova-vieska-o-drzani-psov.pdf Stiahnuté: 252x

VZNO č.4/2015 , ktorým sa mení VZN 6.2010 o miestnom referende

sk_2015-05-05_15-00-37_4_2015-vzn-obce-nova-vieska-ktorym-sa-meni-vzn-6.2010-o-miestnom-referende.pdf Stiahnuté: 254x

VZNO č.3/2015, ktorým sa mení VZN 3.2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

sk_2015-05-05_14-59-42_3-2015-vzn-nv-ktorym-sa-meni-vzn-3.2008-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia.pdf Stiahnuté: 265x

VZNO č.2/2015 o zrušení neaktuálnych VZN

sk_2015-05-05_14-58-38_2-2015-vzn-obce-nova-vieska-o-zruseni-neaktualnych-vzn.pdf Stiahnuté: 283x

VZNO č. 1/2015 o poskytovaní dotácií

sk_2015-02-16_15-38-38_vzn-o-poskytnuti-dotacie-1.2015-2.pdf Stiahnuté: 277x

Príloha č.1 k VZN 1/2015

Žiadosť o dotáciu

priloha č.1 k VZN 01_2015 _ ziadost vzor.pdf Stiahnuté: 101x

Príloha č.2 k VZN 1/2015

Zmluva_ vzor

priloha č.2 k VZN 01_2015 _ zmluva_vzor.pdf Stiahnuté: 99x

Príloha č.3 k VZN 1/2015

Vyúčtovanie

priloha č.3 k VZN 01_2015 _ vyuctovanie.pdf Stiahnuté: 102x

2014

VZN 2/2014 o miestnych daniach

sk_2015-02-16_15-37-09_vzno-22014dane_1.pdf Stiahnuté: 178x

VZNO 1/2014

VZNO1-2014 o trhovom por..doc Stiahnuté: 171x

2013

VZNO 4/2013 o zrušení

VZNO 4-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 175x

VZNO 5/2013 o zrušení

VZNO 5-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 179x

VZNO 6/2013 o zrušení

VZNO 6-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 165x

VZNO 7/2013 o zrušení

VZNO 7-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 165x

VZNO 8/2013 o zrušení

VZNO 8-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 166x

VZNO 1/2013

VZNO 012013 Ochrana vody.doc Stiahnuté: 194x

VZNO 2/2013

022013 VZNO povodne.doc Stiahnuté: 199x

VZNO 3/2013

VZNo 3-2013 čas predaja.doc Stiahnuté: 171x

VZNO 9/2013

VZNO 9-2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska.doc Stiahnuté: 170x

VZNO 10/2013

VZNO 10-2013- Dane.doc Stiahnuté: 194x

Stránka