Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.09.2021

Zmluva o dielo - dodatok č.1

32/2021

12 557,39 EUR

Skill Build, s.r.o., Ul. vtáčej záhrady 14, 94504 Komárno - Nová Stráž

Obec Nová Vieska

08.09.2021

Zmluva o verejnom predstavení

31/2021

2 000,00 EUR

Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Mostová 275/8, 81102 Bratislava-Staré Mesto

Obec Nová Vieska

26.08.2021

Zmluva o posk. služby - odpad (olej)

30/2021

Neuvedené

ESPIK Group s.r.o.

Obec Nová Vieska

17.08.2021

Rámcová zmluva

29/2021

Neuvedené

OVD - Ovocinárske družstvo

Obec Nová Vieska

17.08.2021

Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve

28/2021

Neuvedené

MADE s.r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Obec Nová Vieska

11.08.2021

Zmluva o dielo - žiadosť o dotáciu HUMANITY

27/2021

790,00 EUR

RRA NOVOZÁMOCKO

Obec Nová Vieska

11.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

26/2021

3 000,00 EUR

TJ Nová Vieska

Obec Nová Vieska

09.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

25/2021

7 245,00 EUR

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR

Obec Nová Vieska

03.08.2021

Nájomná zmluva - dodatok

24/2021

16,60 EUR

Istenes Zsuzsa

Obec Nová Vieska

27.07.2021

Kúpna zmluva

23/2021

1 186,00 EUR

Erik Kozák a manželka Alexandra Kozáková rod. Kóňová

Obec Nová Vieska

22.07.2021

Dodatok č. 1 k zmluve 61/2021 - "Nemusíš to zažiť"

22/2021

7 600,00 EUR

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Nová Vieska

15.07.2021

Zmluva o dielo - rekonštrukcia budovy HUMANITY

21/2021

69 933,04 EUR

KECSKÉS s.r.o.

Obec Nová Vieska

13.07.2021

Zmluva o posk. dotácie na podporu rozv. cestovného ruchu

20/2021

1 510,00 EUR

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Nová Vieska

12.07.2021

Zmluva o posk.dotácie na podporu športu - ext.fitnes

19/2021

1 501,00 EUR

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Nová Vieska

17.06.2021

Zmluva o posk. audítorských služieb

18/2021

480,00 EUR

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Nová Vieska

11.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

17/2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Nová Vieska

07.05.2021

Dodatok č.13 k zml. o zriadení spol.stav.úradu

16/2021

Neuvedené

Obec Svodín, Obec Chľaba, Obec Gbelce, Obec Ľubá, Obec Malá nad Hronom

Obec Nová Vieska

30.04.2021

Zmluva o oskyt.fin.príspevku - soc.kuratela

15/2021

6 000,00 EUR

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Nová Vieska

23.04.2021

Zmluva o termínovanom úvere

14/2021

100 000,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Nová Vieska

21.04.2021

Zmluva o dielo - asfaltovanie

13/2021

90 869,52 EUR

Aszfaltút s.r.o.

Obec Nová Vieska

19.04.2021

Zmluva o pripojení

12/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Nová Vieska

19.04.2021

Príkazná zmluva

11/2021

20,00 EUR

KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie s.r.o.

Obec Nová Vieska

14.04.2021

Dohoda o poskytnutí príspevku

10/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

14.04.2021

Dohoda o poskytnutí príspevku

9/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

8/2021

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Nová Vieska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: