Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva č. 20/2012 - Nová Vieska, odstránenie negatívnyc... - Špeciálne cestné práce KOREKT s.r.o...

Názov zmluvy: * Zmluva o dielo
Číslo:* 20/2012
Interné číslo: 35/2012
Popis predmetu zmluvy: Nová Vieska, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce
Suma / hodnota predmetu:* 0,000
Mena:* EUR
Platná od:
Platná do:
Dátum uzavretia zmluvy: *
Dátum zverejnenia: 25.10.2012
Ak toto je dodatok ku zmluve, číslo zmluvy, ku ktorej dodatok patrí:
Príloha: Zmluva o dielo_KOREKT.pdf...
Meno (názov) partnera: Špeciálne cestné práce KOREKT s.r.o.
Adresa partnera (riadok 1):
Adresa partnera (riadok 2):
Mesto/obec: Komárno
PSČ:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Poznámka:

Vyvesené: 25. 10. 2012

Zodpovedá: Správce Webu

Späť