Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva č. 5/2014 - Zmluva o nájme nebytového priestoru... - Poľovnícke združenie

Názov zmluvy: * Zmluva o nájme nebyt.priestoru
Číslo:* 5/2014
Interné číslo:
Popis predmetu zmluvy: Zmluva o nájme nebytového priestoru
Suma / hodnota predmetu:* 0,000
Mena:* EUR
Platná od:
Platná do:
Dátum uzavretia zmluvy: *
Dátum zverejnenia: 10.7.2014
Ak toto je dodatok ku zmluve, číslo zmluvy, ku ktorej dodatok patrí:
Príloha: Zmluva.pdf
Meno (názov) partnera: Poľovnícke združenie
Adresa partnera (riadok 1):
Adresa partnera (riadok 2):
Mesto/obec: Nová Vieska
PSČ:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Poznámka:

Vyvesené: 3. 6. 2014

Zodpovedá: Správce Webu

Späť