Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva č. 27/2015 - Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofon... - Prima banka Slovensko, a.s.

Názov zmluvy: * Zmluva
Číslo:* 27/2015
Interné číslo: 27/2015
Popis predmetu zmluvy: Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy
Suma / hodnota predmetu:* 0,000
Mena:* EUR
Platná od:
Platná do:
Dátum uzavretia zmluvy: *
Dátum zverejnenia: 26.10.2015
Ak toto je dodatok ku zmluve, číslo zmluvy, ku ktorej dodatok patrí:
Príloha: Zmluva.pdf
Meno (názov) partnera: Prima banka Slovensko, a.s.
Adresa partnera (riadok 1): Hodožova 11
Adresa partnera (riadok 2):
Mesto/obec: Žilina
PSČ: 01011
IČO: 31575951
DIČ:
IČ DPH: SK2020372541
Poznámka:

Vyvesené: 26. 10. 2015

Zodpovedá: Správce Webu

Späť