Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.04.2019

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

11/2019

Neuvedené

biomarina-biowaste s.r.o

Obec Nová Vieska

02.04.2019

Dohoda o posk.prísp.- chránená dielňa

10/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

18.03.2019

Zmluva - palivová karta

9/2019

Neuvedené

SLOVNAFT a.s.

Obec Nová Vieska

11.03.2019

Dodatok č.1/2019 k zmluve o dielo č.21-Nová Vieska /2011

8/2019

Neuvedené

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Nová Vieska

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí fin.prísp. - Humanity

7/2019

35 712,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Nová Vieska

06.02.2019

Mandátna zmluva

6/2019

80,00 EUR

Judit Csókás, 541, 94354 Svodín

Obec Nová Vieska

01.02.2019

Zmluva o poskyt.služieb - Mš

5/2019

Neuvedené

Komensky s.r.o.

Obec Nová Vieska

14.01.2019

dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.sl.-elektroodpad

4/2019

Neuvedené

Enviropol SK s.r.o.

Obec Nová Vieska

11.01.2019

Kúpna zmluva

3/2019

295,70 EUR Dvestodeväťdesiatpät

Helena Kugyelášová a rodina

Obec Nová Vieska

10.01.2019

Zámenná zmluva

2/2019

Neuvedené

Obec Nová Vieska

Reformovaná cirkev Nová Vieska

04.01.2019

Mandátna zmluva

1/2019

172,00 EUR

Judit Csókás, 541, 94354 Svodín

Obec Nová Vieska

12.12.2018

Zmluva o poskyt. NFP - opatrovateľstvo

54/2018

Neuvedené

Implementačná agentúra Min.práce a soc.vecí a rodiny SR

Obec Nová Vieska

07.12.2018

Kúpna zmluva

52/2018

10,00 EUR desať

Cirkevný zbor Nová Vieska

Obec Nová Vieska

23.11.2018

Dodatok k zmluve o spolupráci

51/2018

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

19.11.2018

Dohoda o posk.prísp.-prac.asistent

50/2018

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

15.11.2018

Zmluva o grantovom účte

49/2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Nová Vieska

15.11.2018

Zmluva o grantovom účte

48/2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Nová Vieska

02.11.2018

Mandátna zmluva

47/2018

80,00 EUR osemdesiat

Judit Csókás, 541, 94354 Svodín

Obec Nová Vieska

02.11.2018

Zmluva o poskyt.verejných služieb

46/2018

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Nová Vieska

24.10.2018

Dohoda - aktivačná činnosť

45/2018

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

24.10.2018

Dohoda - aktivačná činnosť

44/2018

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

22.10.2018

Zmluva-rekonštr.a modern.verejného osvetlenia

43/2018

36 516,00 EUR

GREP SLOVAKIA s.r.o.

Obec Nová Vieska

16.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

42/2018

900,00 EUR Deväťsto

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

01.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

41/2018

2 000,00 EUR Dvetisíc

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

26.09.2018

Zmluva o nájme služby

40/2018

Neuvedené

Lindström s.r.o.

Obec Nová Vieska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: