Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Žiadosť organizácií na dotáciu z rozpočtu obce - 2019

Miestne organizácie môžu požiadať o dotáciu z rozpočtu obce na svoje aktivity v roku 2019. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Odvoz odpadov v roku 2019

Odvoz odpadov v roku 2019 celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Stránkové dni obecného úradu a pošty počas vianočných sviatkov - 2019

Stránkové dni obecného úradu a pošty počas vianočných sviatkov - 2019 celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva - Západoslovenská distribučná a.s.

Výzva - Západoslovenská distribučná a.s. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam - prerušenie dodávky elektriny

Oznam - prerušenie dodávky elektriny celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Odovzdanie rekonštruovanej budovy Mš a Zš

Pozývame Vás na slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej budovy miestnej Základnej a materskej školy. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - pamätný deň Lajosa Gulyása

Srdečne Vás pozývame na pamätný deň Lajosa Gulyása celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Čítanie elektromerov

Čítanie elektromerov celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Benefičný deň pre obnovu miestnej školy a škôlky

Každého srdečne očakávame k obecnému domu na benefičné podujatie v prospech miestnej základnej školy a škôlky. Ponúkame bohatý kultúrny program do noci, guláš, čapované pivo a iné občerstvenie :) celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam - prerušenie dodávky elektriny

Na základe oznámenia firmy Západoslovenská distribučná, a.s., Vám oznamujeme, že bude realizované prerušenie dodávky elektrickej energie:
•dňa 30.08.2018, v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. v Novej Vieske – obec
•dňa 31.08.2018, v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. v Novej Vieske – časť Arad
•dňa 12.09.2018, v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. vo viničnej oblasti
•dňa 12.09.2018, v čase od 12:00 hod. do 15:00 hod. v Novej Vieske – časť Réva
Za pochopenie ďakujeme!
celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Deň detí pri Obecnom dome

Deň detí pri Obecnom dome - večer pre dospelých Retro Disco celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam - Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky

Oznam - Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

Vyhlásenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Deň Otvorených Pivníc v Novej Vieske

Srdečne Vás pozývame na Deň Otvorených Pivníc, čaká Vás dobrá nálada a bohatý program.
Realizované finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

BEH OBCE a MAJÁLES - pozvánka

1-ho mája každého srdečne očakávame na spoločný beh v dedine a na popoludňajšie postavenie májky, posedenie a opekanie pri táboráku. Večer sa budú púšťať lampióny priania.
Realizované finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja celý text

ostatné | 23. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Jarné upratovanie - kontajnery

Oznamujeme občanom obce, že v rámci jarného upratovania budú od pondelka 16-ho do nedele 22-ho, rozmiestnené kontajnery na území obce. Prosíme občanov, aby ich využili výlučne na zber veľkého domového odpadu. Do kontajnera je ZAKÁZANÉ dávať zelený odpad , PET fľaše, železo, elektro-odpad, sklo a pneumatiky! Za pochopenie vopred ďakujeme. celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Obce Nová Vieska 1/2018

Oznámenie Obce Nová Vieska 1/2018 celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Očista dediny - pozvánka

Očista dediny - pozvánka celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 15.marec

Pozvánka na 15.marec celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka do Svodína na stretnutie poľnohospodárov

Pozvánka do Svodína na stretnutie poľnohospodárov celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Preberanie daňových priznaní v Gbelciach

Oznámenie Daňového úradu v Štúrove o možnosti odovzdania daňového priznania za rok 2017 na ObÚ v Gbelciach celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam - porucha vo vinohradoch

Oznam - porucha vo vinohradoch celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam - daň z nehnuteľnosti, daň zo psov

Oznam - daň z nehnuteľnosti, daň zo psov celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stretnutie - 16.01.2018

Na stretnutí budú vysvetlené všetky zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú užívania
náhradných pozemkov. celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku vedeného na LV č. 1 v k.ú. Nová Vieska ako parcela registra E“ p.č. 2239 o výmere 66977 m2, orná pôda, v podiele 1/1 k celku celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Odvoz odpadu 2018

Odvoz odpadu 2018 celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie sa koná dňa 12.12.2017 o 18,00 hod. v KC. celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na vianočné trhy a príchod Mikuláša

Každého srdečne očakávame! celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
posledná