Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Preberanie daňových priznaní v Gbelciach

Oznámenie Daňového úradu v Štúrove o možnosti odovzdania daňového priznania za rok 2017 na ObÚ v Gbelciach celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam - porucha vo vinohradoch

Oznam - porucha vo vinohradoch celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam - daň z nehnuteľnosti, daň zo psov

Oznam - daň z nehnuteľnosti, daň zo psov celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stretnutie - 16.01.2018

Na stretnutí budú vysvetlené všetky zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú užívania
náhradných pozemkov. celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku vedeného na LV č. 1 v k.ú. Nová Vieska ako parcela registra E“ p.č. 2239 o výmere 66977 m2, orná pôda, v podiele 1/1 k celku celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Odvoz odpadu 2018

Odvoz odpadu 2018 celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie sa koná dňa 12.12.2017 o 18,00 hod. v KC. celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na vianočné trhy a príchod Mikuláša

Každého srdečne očakávame! celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývame občanov obce na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nová Vieska. celý text

ostatné | 23. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia Kisújfalusi Úrbéres Társaság - Urbársky spolok Nová Vieska p. s.

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia
Kisújfalusi Úrbéres Társaság - Urbársky spolok Nová Vieska p. s.,
celý text

ostatné | 31. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na slávnostný večierok dôchodcov

Srdečne pozývame všetkých našich dôchodcov na stretnutie pri príležitosti oslavy „Dňa úcty k starším“. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na Oberačkové slávnosti a Festival miestnych výrobkov

Pozvánka na Oberačkové slávnosti a Festival miestnych výrobkov celý text

ostatné | 7. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozpis zberu separovaného a domového odpadu - II. polrok 2017

Rozpis zberu separovaného a domového odpadu - II. polrok 2017 celý text

ostatné | 31. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na divadelné predstavenie "Két Lotti"

Pozvánka na divadelné predstavenie "Két Lotti" celý text

ostatné | 26. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Informácia občanom

Informácia občanom celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam - skládka stavebného odpadu

Oznam - Skládka stavebného odpadu celý text

ostatné | 7. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Darujte 2% dane v prospech obce

Darujte 2% dane v prospech obce celý text

ostatné | 9. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 2
ďalší posledná