Obsah

Podmienky a postup poukázania 2 % za rok 2021

Typ: ostatné
Podmienky a postup poukázania 2 %
Podmienky a postup poukázania 2 %, resp. 3 % z daní u fyzickej osoby v roku 2021 (za rok 2020), ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/poukazanie-2-percent-z-dani-2021 © Podnikajte.sk

 

Darujte 2% zo svojej dane nášmu združeniu a podporíte naše školské zariadenia, kultúrny a spoločenský život obce Nová Vieska!

IČO: 42042500

Právna forma: občianske združenie

Názov: OZ pre budúcnosť vidieka - A Vidék Jövőjéért Polgári Társulás

Číslo: 155

PSČ: 943 42

Nová Vieska

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby....tu

 

Ďakujeme.

 

Podmienky a postup poukázania 2 % z daní u fyzickej osoby v roku 2022 (za rok 2021), ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

Ak chce fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ za rok 2020 vykonal ročné zúčtovanie dane  poukázať 2 % v roku 2022, musí:

  • preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie roku 2021, mu bola zrazená,
  • preukázať, že nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie roku 2020, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia.

Uvedené podmienky splní tým, že v prvom rade požiada od svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré je zamestnávateľ povinný vystaviť najneskôr do 15.04.2022.

Po obdržaní daného potvrdenia od zamestnávateľa je potrebné, aby fyzická osoba vyplnila Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Údaje do tohto vyhlásenia vypĺňa fyzická osoba z potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Pozor, k vyhláseniu musí fyzická osoba pripojiť povinné prílohy, ktorými sú:

  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, a

pričom vyhlásenie spolu s prílohami musí predložiť správcovi dane (t. j. daňovému úradu) do 30.4.2022 (na podateľňu alebo poštou).

 

 

Podmienky a postup poukázania 2 % z daní u fyzickej osoby v roku 2022 (za rok 2021), ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov

Ak chce fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 poukázať 2 % v roku 2022, musí vyplniť príslušný oddiel v daňovom priznaní a zaplatiť daňovú povinnosť vypočítanú na základe daňového priznania najneskôr do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (t. j. do 15.4.2022, ak podáva fyzická osoba daňové priznanie v riadnom termíne). Znamená to, že fyzická osoba nemôže mať nedoplatok na dani, pričom za nedoplatok sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur.

Fyzická osoba, ktorá využila odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, môže taktiež poukázať 2 % zo zaplatenej dane.

Ak chce fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ za rok 2020 vykonal ročné zúčtovanie dane  poukázať 2 %, resp. 3 % v roku 2021, musí:

  • preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie roku 2020, mu bola zrazená,
  • preukázať, že nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie roku 2020, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia.

Uvedené podmienky splní tým, že v prvom rade požiada od svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré je zamestnávateľ povinný vystaviť najneskôr do 15.04.2021.

Prečítajte si tiež

Po obdržaní daného potvrdenia od zamestnávateľa je potrebné, aby fyzická osoba vyplnila Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Údaje do tohto vyhlásenia vypĺňa fyzická osoba z potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Pozor, k vyhláseniu musí fyzická osoba pripojiť povinné prílohy, ktorými sú:

  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, a
  • potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti (ak chce poukázať 3 % z daní),

pričom vyhlásenie spolu s prílohami musí predložiť správcovi dane (t. j. daňovému úradu) do 30.4.2021 (na podateľňu alebo poštou).Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/poukazanie-2-percent-z-dani-2021 © Podnikajte.sk

Príloha

Vytvorené: 24. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2022 10:19
Autor: Správce Webu