Obsah

UŹ AJ V NOVEJ VIESKE NA OBECNOM ÚRADE!

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste.
Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:

  • Výpis/Odpis z registra trestov
  • Výpis z Listu vlastníctva
  • Výpis z Obchodného registra

IOMO