Obsah

Výročná schôdza

10. februára 2012 sa konala výročná schôdza.