Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Nová Vieska

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Fodor PéterKomisia školstva, kultúry, športu a mládeže - Člen
Komisia stavebná, rozvoja obce a cestovnéo ruchu - Člen
Obecné zastupiteľstvo - poslanec, č.d. 11 - (64) 308