Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Nová Vieska

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Geri Valéria, Mgr.Obecné zastupiteľstvo - Starostka

Telefón: 036/7532220

Mobil: 0905415203

E-mail: starosta@novavieska.sk

Gulyás Béla, Ing.Obecné zastupiteľstvo - Člen, č.d. 11-(64)308
Komisia stavebná a rozvoja obce - Člen
Gulyásová EvaKomisia športu a mládeže - Člen