Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Nová Vieska

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Mátyásová EtelaObecné zastupiteľstvo - Člen, č.d. 1-9; 110-133
Komisia kultúry a školstva - Predseda komisie
Mátyusová AndreaKomisia sociálna a zdravotná - Člen
Mészáros ĽudovítKomisia sociálna a zdravotná - Člen