Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Nová Vieska

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Rigó MichalObecné zastupiteľstvo - Člen, č.d. 250-293
Komisia stavebná a rozvoja obce - Predseda komisie
Richter ZoltánKomisia kultúry a školstva - Člen